Licence, Copyright, Vlastnictví

Není-li v jiném místě těchto podmínek stanoveno jinak, je vlastníkem všech práv duševního vlastnictví, kam patří mimo jiné autorské právo (včetně autorského práva k počítačovému softwaru), patenty, ochranné známky nebo obchodní názvy, práva ke vzorům, práva k databázím, know-how, obchodní tajemství a práva důvěrnosti ke službám webové stránky AkcniRaj.cz nebo platformám AkcniRaj.cz (dále společně jen „práva duševního vlastnictví“) majitelé webové stránky AkcniRaj.cz nebo bylo společnosti AkcniRaj.cz uděleno oprávnění. Berete na vědomí, že používáním služeb webové stránky AkcniRaj.cz nebo platforem AkcniRaj.cz nezískáváte žádné právo, nárok ani podíl na službách společnosti AkcniRaj.cz nebo platformách AkcniRaj.cz ani k právům duševního vlastnictví, s výjimkou omezeného oprávnění k využívání služeb společnosti AkcniRaj.cz nebo platforem AkcniRaj.cz, která vám byla udělena na základě těchto podmínek. Dále berete na vědomí, že nemáte právo přístupu k žádnému aspektu služeb webové stránky AkcniRaj.cz nebo platforem AkcniRaj.cz ve formě zdrojového kódu ani databází.
Služby webové stránky AkcniRaj.cz můžete využívat pouze pokud veškeré služby na této platformě využíváte pouze pro vaše vlastní osobní nekomerční účely a k žádným jiným účelům. Veškerý obsah podléhá autorským právům a nesmí být reprodukován žádnou formou bez výslovného písemného souhlasu autora.


Podle těchto podmínek odpovídáte a ručíte vůči nám za všechny žaloby, nároky, řízení, náklady, škody a výdaje (mimo jiného včetně poplatků hrazených právním zástupcům), které vzniknou nám nebo naší skupině a každému z našich funkcionářů, jednatelů, zaměstnanců a zprostředkovatelů, na základě nebo ve spojení s vašim užíváním služeb webové stránky AkcniRaj.cz nebo platforem AkcniRaj.cz nebo z porušení těchto podmínek.

O projektu

Porovnání akčních cen a nabídek z českých eshopů, slevy a akce ze všech eshopů na jednom místě.

Více informací

  • Special Offers Aggregator (EU)
  • Email:
  • Facebook: AkcniRaj.cz